Pazartesi, Temmuz 22, 2024

Propaganda nedir?

Propaganda, bir öğretiyi, düşünceyi, inancı, siyasayı vb. başkalarına tanıtmak, benimsetmek, yaymak amacıyla sözlü, yazılı ve görsel araçlarla gerçekleştirilen her türlü sistematik çalışmadır.

Propaganda en temel anlamda bir ikna etme sürecidir. Ancak olgusal olarak propaganda kavramı; eksik, yanlış, kasti ve tasarlanmış bir bildirim ve bilgi verme sürecidir. Propaganda, sistematik uygulamaları ile bir grubu, topluluğu ya da bir bireyi zihni olarak yeniden biçimlendirmeyi esas alır. Bu biçimlendirme başta bilişsel olmak üzere toplumsal, kültürel ve siyasal anlamda propaganda yöntem ve tekniklerine uygun biçimde gerçekleşir. Propagandanın uygulanması her zaman bir teknik ve yöntem bütünlüğüne dayanmaktadır.

Propaganda, çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden tasarlanmış ve belli bir sistematik içinde karşı tarafa empoze edilen mesajlar bütünüdür. Propagandanın amacı tarafsız bilgi sağlama yerine, hedef kitleyi etkilemeyi ve kendi ideolojik yaklaşımına kazanmayı esas alır. Propagandayı en çok politikacılar, siyasi aktörler ve siyasi partiler kullanır. Propaganda araçlarının en yoğun kullanıldığı dönemler ise seçim süreçleridir.

Propaganda; beyaz, gri, kara ve silahlı olarak 4’e ayrılır. Beyaz propaganda; açık bir şekilde kaynağı belli olarak yapılan propagandadır. Gri propaganda; ne tam açık nede tam olarak gizlidir. Kara propaganda ise en kapalı olanıdır. Kendini belli etmez ve gizli bir amaç uğruna yapılır. Silahlı propaganda da şiddet araçlarıyla birlikte yürütülen propagandadır. Silahlı propaganda genellikle silahlı örgütler ve devletler tarafından kullanılır.